Tenho Koponen hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista lupaa kiviainesten ottamiselle ja murskaamiselle sekä muualta tuotavien ylijäämämaiden varastoinnille Hankasalmen kunnan Armisveden kylän Kaakkolahden tilalla (RN:o 77-401-1-105). Kiviaineksia louhitaan ja murskataan arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7-22 yhteensä noin 310 tuntia vuodessa, ja aineksia kuormataan ja kuljetetaan maanantaista lauantaihin klo 6-22. Alueella on harjoitettu kiviainesten louhintaa ja murskausta aikaisemminkin. Toiminnan olennaisimmat päästöt ovat melu ja pöly.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävänä Hankasalmen kunnan verkkosivuilla ja Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319. 

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta (19.3.2020). Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 20.4.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.

Hankasalmella 12.3.2020


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Täältä näet liiteasiakirjat:

Yhteislupahakemus

Tiivistelmä

Yleissilmäyskartta

Ympäristökartta

Leikkauskuvat

Ottamissuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma 

Nykytilannekartta

Suunnittelutilannekartta