Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy hakee ympäristöluvan muutosta osoitteessa Kangasniementie 430 sijaitsevan laitoksen toiminnalle.  Alueella vastaanotetaan, lajitellaan, siirtokuormataan ja välivarastoidaan tavanomaisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua ja vaarallisia jätteitä. Ympäristölupaa haetaan enintään 15 200 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.  Hakijan yhteystiedot ovat Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy, Kangasniementie 430, 41500 Hankasalmi as. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa 16.1.-24.2.2020. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 16.1.2020, ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 24.2.2020 klo 15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sähköisesti osoitteella sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.

 

Kuulutuksen liitteisiin linkit:

Hakemus        Asemapiirros       Tiivistelmä yleisölle        Vakuuslaskelma

 


Hankasalmella 16.1.2020

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta