Hankasalmen kunnan Infrapalvelut hakee ympäristölupaa kirkonkylän maankaatopaikalle osoitteessa Kortekuja 6.  Alue toimii myös asfalttijätteen välivarastona, ja asfalttia murskataan alueella syksyisin.  Hakijan yhteystiedot ovat Hankasalmen kunta, Infrapalvelut, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.  Yhteyshenkilö on Tiina Pellinen, p. 014 2671 229.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa 15.3.-15.4.2019. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 15.4.2019 klo 15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sähköisesti osoitteella sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.

 

 


Hankasalmella 14.3.2019


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta