Kuulutus ja päätöksen nähtävilläpitotiedot löytyvät

tästä ilmoituksesta