Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta on myöntänyt maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen luvan kiviainesten ottamiselle ja murskaamiselle sekä muualta tuotavien ylijäämämaiden varastoinnille Hankasalmen kunnan Armisveden kylän Kaakkolahden tilalla (RN:o 77-401-1-105).

Asiakirjat ovat nähtävänä valitusaikana Hankasalmen kunnan verkkosivuilla (www.hankasalmi.fi).  Kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 19.5.2020, ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.  Valitusaika päättyy 25.6.2020.

Päätös löytyy täältä.


Hankasalmella 19.5.2020


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta