Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta on myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiselle Karankalahden sora-alueella.
Päätös on nähtävillä 17.11.-28.12.2020 Hankasalmen kunnan verkkosivuilla www.hankasalmi.fi Kuulutus on julkaistu 17.11.2020, ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisusta. Valitusaika päättyy 28.12.2020.


Päätös löytyy tästä

Päätöksen liite löytyy tästä


Hankasalmella 17.11.2020
Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta