Tiedote huoltajille  29.7.2019

Metsätähden remontin edetessä eteen on tullut uusia haasteita. Remontointi halutaan tehdä kunnolla ja sen vuoksi aikataulu siirtyy.
 
Aiottu päiväkodin palaaminen evakosta 5.8. Metsätähden päiväkodille siirtyy tämän vuoksi syyskuun loppupuolelle. Tarkempi päivämäärä selviää rakentamisen edistymisen myötä ja siitä ilmoitetaan huoltajille, kun asia on selvillä.
 
Kesäkuussa aloitettua väliaikaisratkaisua jatketaan 5.8. alkaen siten, että vuorohoito tapahtuu Sinisiivessä Niemisjärvellä ja muu päivähoito järjestetään Sillankorvassa kirkonkylällä.

Kevään kyselystä saatujen toiveiden/vastausten perusteella  varahoitopaikkojen jakaminen päiväkotien välillä jatkuu edelleen. Tämän viikon (vko 31) aikana päiväkodista otetaan vielä yhteyttä kaikkiin asiakkaisiin ja kysytään uudestaan hoitopaikkatoive evakkoajalle.
 
Pahoittelemme muutosta ja siitä teille johtuvia ylimääräisiä järjestelyjä.


Ystävällisin terveisin


Varhaiskasvatuksen henkilöstö