Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  on 28.12.2017 päätöksellä rauhoittanut luonnonsuojelulain (1096/1996) 24 §:n nojalla luonnonsuojelualueeksi Hankasalmen kunnassa sijaitsevasta Masaniemi tilasta (RN:o 2:40) kiinteistötunnus 077-404-2-40,n.11,2 ha:n metsäalueen.

Päätös on valitusaikana nähtävillä Hankasalmen kunnanvirastossa ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä). Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Luonnonvarayksikkö

Ylitarkastaja Risto Kujala  

p. 0295 024 765