Siirry sisältöön

JULKINEN KUULUTUS

Ympäristönsuojelusihteeri 15.4.2021 § 2

Kuulutuksen julkaisupäivä 20.4.2021

Valitusaika päättyy 27.5.2021

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.


Toiminnanharjoittaja:
Janne ja Jonna Rämö

Y-tunnus
2926620-8

Toiminnan sijaintipaikka:
Talvelantie 10, 41500 Hankasalmi as

Toiminnan kuvaus:
Lypsykarjapihaton muutos Uusi-Nujulan tilalla

PÄÄTÖS NÄHTÄVILLÄ
Päätös on nähtävillä kuulutusaikana 20.4.2021-27.5.2021 Hankasalmen kunnan verkkosivuilla www.hankasalmi.fi

Päätös löytyy tästä.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus ja tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä: ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, p. 050 573 1168.

 


YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERI