Suomen Hoiva ja Asunto Oy on jättänyt vireille rakennuslupahakemuksen uuden

2-3 kerroksisen Palvelutalon rakentamista varten Hankaveden kylässä sijaitsevalle

Päiväranta-tilalle, 77-404-21-103.

Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa: Keskustie 53   41520 Hankasalmi.

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävissä ma – pe 9.00 – 15.00

Hankasalmen Kunnanvirastolla ympäristötoimistossa/ rakennusvalvonta.

Hakemusta koskevat mahdolliset kirjalliset huomautukset tulee toimittaa

viimeistään perjantaina 11.10.2019 klo 15.00 mennessä rakennusvalvonta-

viranomaiselle osoitteeseen:

Hankasalmen kunta, Keskustie 41   41520 HANKASALMI.

Hankasalmella 24.09.2019

HANKASALMEN KUNTA

Rakennusvalvontaviranomainen