RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN VIREILLE TULOSTA ILMOITTAMINEN

( Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 133 § ja – asetus MRA 65 § )

Attendo MI-Hoiva Oy on jättänyt vireille rakennuslupahakemuksen uuden Terveysaseman rakentamista varten Hankaveden kylässä sijaitsevalle Päiväranta-tilalle, 77-404-21-103.

Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa: Keskustie 53   41520 Hankasalmi.

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävissä ma-pe 9.00 – 15.00 Hankasalmen Kunnanvirastolla ympäristötoimistossa/ rakennusvalvonta.

Hakemusta koskevat mahdolliset kirjalliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään torstaina 12.09.2019 klo 15.00 mennessä rakennusvalvonta-

viranomaiselle osoitteeseen:

Hankasalmen kunta, Keskustie 41   41520 HANKASALMI.

Hankasalmella 29.08.2019

HANKASALMEN KUNTA

Rakennusvalvontaviranomainen