Siirry sisältöön

Vaasan hallinto-oikeus
Diaarinumero 01464/18/5115

JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
22.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 29.12.2021 (7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.12.2021 nro 21/0081/1, valitus ympäristölupa-asiassa /
Kivisensuon eteläosan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,
Hankasalmi

Luvan hakija
Uusi-Hallan Konetyö Oy
Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 22.12.2021 – 28.1.2022 Vaasan
hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/
paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 28.1.2022.