Siirry sisältöön

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä asianosaisten
ELY-keskusten verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse
alue). Ruotsinkieliset asiakirjat löytyvät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
kuulutussivulta.

Kuulutettavat asiakirjat:
• Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien
hyväksymisestä liitteineen (muistio ja valitusosoitus)
• Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille
2022–2027 sekä suunnitelmaan sisältyvä ympäristöselostus