Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.11.2019, diaarinumero 19/0230/2


Asia 

Valitus vesitalousasiassa, Kuuhankaveden säännöstelyn muutos 

 

Asianosaiset  
Valittajat   
Luvan hakija  

 
Päätös, josta on valitettu 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös  18.12.2017 nro 159/2017/2 


Käsittely hallinto-oikeudessa

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

  Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräystä 2 muutetaan.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

 

Muutoksenhaku 

Päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
  


Hankasalmella 25.11.2019