Hankasalmen vesihuoltolaitos suorittaa ylävesisäiliön kunnostustöitä 2.- 4.10.2017 välisenä aikana.

Vesijohtoverkostossa saattaa kyseisenä ajankohtana esiintyä painevaihteluita ja veden värjäytymistä.

Mikäli veden värjääntymistä esiintyy, tulee vettä juoksuttaa ennen käyttöä.

Lisätietoja: vesilaitoksenhoitaja  puh. 014 267 1914