Matias Oksanen on jättänyt ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen hakemuksen lypsykarjanavetan laajentamiselle Säkinmäen kylän Oinasmäen tilalla, osoitteessa Sademäentie 55, 41560 Säkinmäki.  Laajennuksen jälkeen navetassa on eläinpaikkoja 50 lypsylehmälle, 12 hieholle ja 22 vasikalle.  Lietelannan varastointitilaa rakennetaan lisää 2500 m3.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa kuulutusaikana 6.9.-8.10.2018. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.  
Niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 8.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sähköisesti osoitteella sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.


Hankasalmella 6.9.2018

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta