Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta on myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen luvan Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:lle osoitteessa Kangasniementie 430 sijaitsevan laitoksen toiminnalle.  Laitoksella vastaanotetaan, lajitellaan, siirtokuormataan ja välivarastoidaan tavanomaisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua ja vaarallisia jätteitä.

Asiakirjat ovat nähtävänä valitusaikana Hankasalmen kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastolla ympäristötoimistossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.  Kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 16.3.2020, ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.  Valitusaika päättyy 23.4.2020.


Päätös löytyy verkko-osoitteesta http://hankasalmi.tweb.fi/

 

 Hankasalmella 16.3.2020

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta