Tapiolan maitotila on jättänyt ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen maidontuotannon laajentamisesta Kuuhankaveden kylän Tapiolan tilalla, osoitteessa Kovalanrannantie 790, 41520 Hankasalmi.  Laajennuksen jälkeen eläinsuojissa on paikkoja 159 lypsylehmälle, 80 hieholle ja 42 vasikalle. 


Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa kuulutusaikana 5.3.-4.4.2019. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.  


Niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 4.4. klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sähköisesti osoitteella sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.


Hankasalmella 5.3.2019

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta