Ahosen Palvelut Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee Hankasalmen kirkonkylän vanhan koulun purkutöitä 1.5. – 4.9.2020.  Toiminta-ajoiksi on ilmoitettu maanantaista perjantaihin klo 7 - 19.   Meluisimmat työvaiheet pyritään tekemään klo 7 – 15.30.   

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnan Internet-sivuilla.  Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319) tai kiinteistöjohtaja Hannu Lampinen (p. 014 2671 485).

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta (16.4.2020).  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 30.4.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.

 Ilmoitus löytyy täältä.


Hankasalmella 9.4.2020


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta