Timpan Grillikioski ky/ Ruokoniemi camping Timo Koivuniemi on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee kirkonkylällä Ruokoniemen leirintäalueen kahvilassa ja terassilla järjestettäviä karaokeiltoja ja bändi-iltoja 30.4.-12.9.2020. Mahdolliset karaokeillat järjestetään sisällä kahvilassa.  Bändi-iltoja järjestetään ulkona noin kerran kuussa, iltaisin klo 24.00 asti.  Lisäksi leirintäalueella järjestetään kyläjuhla 14.-15.8.2020.

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnan Internet-sivuilla. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).
 
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta (2.4.2020). Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 16.4.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.


Asiakirjat löytyvät täältä.

Hankasalmella 26.3.2020


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta