Delete Finland Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee Hankasalmen terveyskeskuksen (Tammela ja Tammiranta) perustusten purkutyötä 3.12.2018 – 28.2.2019.  Toiminta-ajoiksi on ilmoitettu maanantaista perjantaihin klo 7-19, lauantaisin klo 7-17 ja sunnuntaisin klo 8-16.  Käytännössä työtä tehdään yleensä maanantaista torstaisin.

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on tilaisuus esittää kirjallinen mielipide asiasta 29.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

 

Hankasalmella 8.11.2018


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta