Tervetuloa Hankasalmen kansalaisopiston laatu- ja kehittämishankkeen sivuille!

Hankasalmen kansalaisopisto on avoin oppimisympäristö kaikenikäisille Hankasalmen ja Konneveden kunnan asukkaille. Tavoitteena on tuottaa mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja kannustaa kuntalaisia aktiiviseen itsensä kehittämiseen ja osallistumiseen kansainvälistyvässä maailmassa. Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille laadukasta ja korkeatasoista yleissivistävää ja ammatillisia taitoja kehittävää koulutusta, erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja kulttuurielämyksiä.

Hankkeen tavoitteet

Laatu- ja kehittämishankkeen päätavoitteena on Hankasalmen kansalaisopiston kehittämissuunnitelman päivittäminen vuosiksi 2016 -2020. Keskeisenä tavoitteena on luoda kehittämissuunnitelmaan uusia avauksia aikuiskoulutuksen poliittisiin linjauksiin perustuen, kuten elinikäisen oppimisen huomioiminen ja kehittäminen sekä tasapuolisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen. Pääpaino on erityisryhmille suunnatussa toiminnassa ja sen edistämisessä Hankasalmella ja Konnevedellä.

Toisena tavoitteena hankkeessa on kartoittaa lähialueiden erityisryhmien kanssa työskentelevät toimijat ja yhteistyötahot. Edellä mainitun kartoituksen pohjalta luodaan tarkoituksenmukainen yhteistyöverkosto Hankasalmelle ja Konnevedelle.

Kolmantena tavoitteena on kehittämissuunnitelman 2010-2015 keskeisten toiminta-alueiden jatkuvuuden varmistaminen sekä niiden kehittäminen.

 

Hankkeen kuvaus

Kehittämissuunnitelma

Toiminta ja tapahtumat

Erityisryhmät

Linkit

Yhteystiedot