Siirry sisältöön

Tietoa lapsille ja nuorille suunnatusta toiminnasta Hankasalmen kunnan nuorisopalvelujen sivuilta

http://www.hankasalmi.fi/toimintaa/nuorille/toimintaa

Lapset ja nuoret ovat Hankasalmelle tärkeitä. Yhteistyössä eri toimijoiden kesken luomme tulevaisuutemme tekijöille turvallisen, virikkeellisen ja moniarvoisen kasvuympäristön. Hankasalmella lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus oppia ajatteleviksi, osallistuviksi, yhteistyökykyisiksi, vastaanottaviksi ja vaikuttaviksi kansalaisiksi. Vahvistamme juuria ja samalla annamme siipien kasvaa.

Monet toimijat erikseen ja yhdessä järjestävät Hankasalmella lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Tästä pääset näkemään osan tarjonnasta:

http://www.hankasalmi.fi/tapahtumat/nuorille/tapahtumat

 

Kulttuuripolku on hankasalmelainen tavoitteellisen kulttuurikasvatuksen suunnitelma. Se sisältää kulttuurin vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen hankasalmelaisen lapsen ja nuoren tulisi vuosittain saada.

Sivistyslautakunnan päätöksellä 14.5.2019 päivitetty lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelma, joka on toistaiseksi voimassa olevana. Kulttuuripolku 2016-2017 (pdf).

Tavoitteet

Kulttuuripolulla kulkeminen kasvattaa lasten ja nuorten kulttuurista yleissivistystä, tukee kulttuuri-identiteetin muodostumista, vahvistaa luovuutta, mielikuvitusta ja itsetuntoa. Samalla kulttuurin moninaisuus tulee tutuksi. Se antaa rohkeutta kohdata uusia taidemuotoja sekä liikkua ennakkoluulottomasti taiteen ja kulttuurin rajapinnoilla.

Kaikki Kulttuuripolun tapahtumat ovat lapsille maksuttomia ja niiden tulisi olla jokaisen lapsen ja nuoren saatavilla. Kulttuuripolku kannustaa kulttuurin monipuoliseen käyttöön ja kehottaa toimijoita mukaan myös omaehtoiseen kulttuuritoimintaan, josta esimerkkejä on listattu suunnitelman loppuun.

Kulttuuripolkua toteuttavat mm. kunnan koulut, varhaiskasvatus, kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut

Lapset ja nuoret pääsevät osalliseksi kulttuurielämään kokijoina ja tekijöinä. Erilaisten työympäristöjen ja normaalista päiväjärjestyksestä poikkeavien hetkien kautta lapset ja nuoret saadaan innostumaan kulttuurista. Konkreettiset toteutustavat vaihtelevat kulttuurialan ja kohderyhmän mukaan.

Suunnitelmassa kulttuuri ymmärretään laajasti. Se on ihmisten ja sukupolvien välistä viestintää: menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta. Kulttuuri pitää sisällään ilmiöitä, jotka liittyvät esimerkiksi havaitsemiseen, ajatteluun, käyttäytymiseen, liikkumiseen, syömiseen tai pukeutumiseen. Maailmaa tarkastellaan niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Kulttuuripolku etenee ikäryhmien mukaisesti. Alle 6 –vuotiaiden ikäryhmästä pyritään tavoittamaan kaikki, ei pelkästään päivähoitolapsia vaan myös kotihoidossa olevat lapset. Esikoululaiset ovat mukana sekä koulun että päivähoidon yhteisissä tapahtumissa.

7-15 vuotiaiden osalta kouluilla on suuri vastuu kulttuurikasvatuksessa, koska koulujen avulla tavoitetaan aina koko ikäryhmä. Tällöin jokainen lapsi ja nuori pääsee osallistumaan kulttuuritapahtumiin.

Kulttuuripolkua toteuttaa yhteistyössä Hankasalmen kulttuurin, lasten- ja nuorten parissa työskentelevien verkosto.

Kulttuuriaitta

Kulttuuriaitta on seutukunnallinen lasten ja nuorten kulttuurikeskus. Sen toimintaan kuuluvat työpajat, näytökset ja retket. Kulttuuriaitta tuo kulttuurin sinne missä lapset ovat: kouluihin, päivähoitoon, kerhoon ja nuorisotiloille.

Kulttuuriaitan sivuille tästä

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta tasolle etenevää vapaa-aikana annettavaa taiteen opetusta. Taiteen perusopetusta tarjoavat Hankasalmella Ala-Keiteleen musiikkiopisto

Ala-Keiteleen musiikkiopisto