Siirry sisältöön

Hankasalmen kunnassa toimii viisi lautakuntaa. Kunnan palveluista ja toiminnoista vastaavat kunnanhallituksen ohella perusturvalautakunta, sivistyslautakunta ja ympäristölautakunta. Tarkemmin lautakuntien tehtäviä ja lautakuntien jäseniä käsitellään omien otsikkojensa alla.

Lisäksi kuntalaki jo edellyttää hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseksi valitsemaan tarkastuslautakunnan. Kunnallis-, euro- ja valtiollisia vaaleja varten on lisäksi aina valittuna keskusvaalilautakunta jokaisessa Suomen kunnassa.

Kunnanhallituksen ja lautakunnat valitsee kunnanvaltuusto. Lisäksi lautakunnilla on tarvittaessa oikeus asettaa muita jaostoja.

Kunnanhallituksen tavoin ympäristö, sivistys- sekä perusturvalautakuntaan valitaan yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Konneveden kunta voi nimetä sivistyslautakuntaan kolme (3) jäsentä, joilla on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus sivistyslautakunnan kokouksessa sen käsitellessä Hankasalmen ja Konneveden kuntien yhteisen kansalaisopiston asioita.

Tarkastuslautakunnassa on kuusi jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä, ja vaalilain mukaisesti keskusvaalilautakuntaan on valittu varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijalle. Varajäseniä on Hankasalmella valittu viisi, joka on lain edellyttämä minimimäärä.