Lukio on toisen asteen oppilaitos ja se jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukio-opintojen kautta hankittu laaja yleissivistys ja ylioppilastutkinto  antavat hyvän pohjan jatko-opintoihin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Lukion oppimäärä on 75 kurssia. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

Hankasalmen lukiossa on laadukkaan yleislinjan lisäksi suunnistuslukiotoimintaa, jossa saa ammattivalmentajan ohjausta suunnistukseen ja hiihtosuunnistukseen sekä liikuntalinja, jossa painopistelajeina ovat salibandy ja futsal.

Lukioon haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa helmi-maaliskuussa.  Suunnistuslukioon haetaan kaksivaiheisesti:  helmikuussa  ennakkohaku  suoraan Hankasalmen lukioon suunnistuslukion omilla kaavakkeilla ja sen jälkeen valtakunnalliseen yhteishakuun  osallistuminen. Liikuntalinjalle ei ole erillistä hakua, vaan linjalle voi ilmoittautua ainevalintojen yhteydessä.