Maaseutuelinkeinot

 

Hankasalmella on toimivia maatiloja 208 kappaletta ja peltoa viljelyksessä 6.625 hehtaaria.

Päätuotantosuunta on maidontuotanto, jota harjoitetaan 50 tilalla. Ne tuottavat maitoa yhteensä noin 9 milj. litraa/v.

Investointituet

 

Edistämiskeinoina ovat valtion- ja korkotukilainat sekä avustukset. Lainat haetaan pankin kautta, avustushakemuksissa apua saa maaseututoimistosta.

Investointitukia myönnetään mm. navetta-, sikala-, hevostalouden- ja kanatalouden investointeihin sekä laajasti myös muihin tuotannon edellyttämiin rakennus- ja koneinvestointeihin. Myös sukupolvenvaihdokset ovat tuen piirissä.


Luopumistuki (LUTU)

Tavoitteena maatalouden rakenteen kehittäminen. Eläkemahdollisuus 56 vuotta täyttäneellä, kun pellot myydään jatkajalle tai lisämaaksi.


Eläinten pitäjä- ja pitopaikkarekisteri

Jos sinulla on tuotantoeläimiä ”harraste-eläiminä” ( kanat, hevoset, lampaat, siat ), sinun täytyy rekisteröityä eläinten pitäjäksi sekä eläinten pitopaikan osalta pitopaikkarekisteriin.

 

 Maatalouden ajankohtaisia asioita Podcasteina

 

Yhteystiedot


Elinkeinopäällikkö Markku Laitinen
Puh. 0400 157 534