facebook-fp   nuortenelämä.fi nuortenlinkki.fi    nuortenideat.fi

Nuorten tieto- ja neuvontatyö AITO-hanke

AITO-hankkeen tavoitteena on tarjota oikeanlaista, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa sekä palveluihin ohjaamista nuorille. Tärkeää on, että työtä tehdään nuorista lähtöisin ja heitä kiinnostavista, ajankohtaisista asioista. Tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta ja ymmärrystä siitä, että heillä on mahdollisuus omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, millaista toimintaa kunnassa järjestetään. Painotuksena on aito läsnäolo ja vuorovaikutus nuorten arjessa, nuorille tutuissa paikoissa. Nuorisotyöntekijöiden tavoitteena on madaltaa nuoren kynnystä lähestyä aikuista, samalla luoden luottamusta nuorisotyöhön yleisesti, ei profiloituen vain yhteen nuorisotyöntekijään; apua ja neuvoja voi kysyä keneltä vaan.

Pääkirjastossa sijaitsee nuorten tieto- ja neuvontapiste Vinkkeli, josta löytyy nuorille tietoa muun muassa terveydestä, ihmissuhteista, opiskelusta ja koulutuksesta, työelämästä sekä vaikuttamismahdollisuuksista.

  

puita  saniainen

Kuvat: Emilia Halttunen, 9. lk