facebook-fp   nuortenelämä.fi nuortenlinkki.fi    nuortenideat.fi

tehtävä

 

Nuorisotyön tarkoituksena on edistää 13-29 –vuotiaiden hankasalmelaisten nuorten hyvinvointia.

Nuorisopalvelut järjestää nuorten kanssa tapahtumia ja retkiä, sekä tekee oppilaitos- ja yhdistysyhteistyötä. Nuorisopalvelut  ylläpitää nuorisotiloja

Nuorisopalveluiden työntekijä toimii tukiaikuisena Hankasalmen Nuorisovaltuustolle.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorille yksilöllistä tukea ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa.

Nuorten työpaja Taitotupa tarjoaa nuorille tukea arjenhallintaan tai opiskeluun, sekä auttaa nuoria esimerkiksi hakemusten täyttämisessä, työnhaussa tai vaikkapa verkkopankin käytössä. Taitotuvalle voit myös tulla työharjoitteluun, työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai suorittamaan TET-jaksoa.

Hankasalmen nuorisopalveluilla on myös nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijä, joka ylläpitää tieto- ja neuvontapiste Vinkkeliä ja on mukana kunnallisen nuorisotyön toteuttamisessa.

NUORTEN OSALLISUUS

Nuorten osallisuuden kehittämisprosessi 2019

”Aikuisen rooli on toimia kumppanina, joka avaa nuorille erilaisia osallisuuden mahdollisuuksia”. 

Hankasalmen kunta oli mukana nuorten osallisuuden kehittämisprosessissa keväällä 2019. Prosessia veti Nuorisoalan osaamiskeskus/Nuorten Akatemia ja kehittämisprosessissa kohtasivat nuoret (mukana Kuuhankaveden koulun 8A –luokka, lukion 1. vuosikurssin opiskelijat sekä Nuorisovaltuuston jäsenet) sekä kunnan kehittämisestä ja päätöksenteosta vastaavat aikuisia eri hallinnon aloilta. Prosessin aikana pohdittiin kolmessa työpajassa noin 35 aikuisen ja yli 30 nuoren voimin sitä, miten aikuisina kuulemme nuoria ja huomioimme kuntaa kehitettäessä. Toisella koulutuskerralla keskityttiin osallisuuden tekoihin ja rakenteisiin. Kolmannessa tapaamisessa pohdittiin yhteistyön syventämistä kunnan eri hallintokuntien ja järjestöjen välillä.

Osallisuuden työpajoissa nuoret nostivat esiin muun muassa kesätyöt, kokoontumistilat ja heikot kulkuyhteydet kyliltä taajamiin. Keskusteluissa nousi vahvasti myös esille tarve ja toive nuorten sallittuihin, yhteisöllisiin tiloihin. Olemassa olevien tilojen kehittäminen yhdessä nuorten kanssa vahvistaa nuorten omaksi kokemisen tunnetta (mm. aukioloajat ja mahdollisesti kokeiltavien tilojen sijainnit).  Yhtenä ratkaisuna nuorten kyliltä kuljetuksiin nousi taksikorttikokeilu, joka toimisi palveluautoperiaatteella. Nuoret kaipasivat myös palaute/ideaboxia ja se toteutettiinkin syksyllä  Nuvanuorten toimesta yhteistyössä koulujen oppilaskuntien kanssa.

Nuorten osallisuusprosessin palautteen perusteella nuorille oli erityisen merkityksellistä kokemus siitä, että aikuiset haluavat oikeasti kuunnella ja keskustella heidän kanssaan. Parhaimmillaan tämä vuorovaikutus on silloin kun se näkyy myös kunnan päätöksenteossa ja kunnan kehittämisessä. Nuoret voivat tällöin puhua kotikunnastaan ylpeästi ja palata opiskelujensa jälkeen takaisin kotipaikkakunnalleen.

Linkki: Nuorten osallisuusprosessin raportti /Osallisuudesta elinvoimaa Hankasalmella

 Voit kysyä apua ja neuvoa keneltä nuorisopalveluiden työntekijältä tahansa! Nuorisopalveluiden työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.

toinen kukka

muokattu

Kuvat: Emilia Halttunen, 9. lk