Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheiden henkilön avulla.Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajille myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. 

Omaishoidontukea haetaan erillisellä hakulomakkeella. Täytetty lomake toimitetaan omaishoidontuesta vastaavalle työntekijälle. Hakemuksen johdost


Yhteystiedot

Neuvonta ja palveluohjaus puh. 014 2671 490 klo 8 -13 

Lisätietoja: kotihoidon palveluvastaava 014 2671 924, klo 9 - 11