Omaishoidontuella tarkoitetaan hoitopalkkiota, jota maksetaan vanhusta, vammaista tai sairasta henkilöä hoitavalle omaiselle tai läheiselle. Omaishoidontuen saajalle laaditaan hoito- ja palvelu-suunnitelma yhteistyössä hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa.

Omaishoidontuen myöntämisen perusteena on, että hoidettava tarvitsee päivittäistä, jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa voidakseen asua omassa kodissaan.

Hoitajana voi olla omainen, sukulainen tai läheinen henkilö, joka soveltuu omaishoitajan tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta. Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.
Omaishoidontuki maksetaan hoitajalle kuukausittain ja se on veronalaista tuloa. Alle 68-vuotiaat hoitajat kuuluvat eläketurvan piiriin.

Omaishoidontukea haetaan erillisellä hakulomakkeella. Täytetty lomake toimitetaan omaishoidontuesta vastaavalle työntekijälle, jonka jälkeen hän ottaa yhteyttä sopiakseen kotikäyntiajan.


Yhteystiedot

vanhuspalvelupäällikkö puh. 014 2671 220