Siirry sisältöön

Henkilökohtaista opastusta

Opintoneuvonta on maksutonta. Opintoneuvonnasta voit kysyä sähköpostitse kansalaisopiston toimistolta kansalaisopisto(at)hankasalmi.fi tai puhelimitse 014 2671 233.

Todistukset

Opiskelija voi pyynnöstä saada maksuttoman todistuksen meneillään olevan lukuvuoden opinnoistaan. Myöhemmin pyydettäessä opisto perii todistuksista 10 €:n maksun.

Lukiolaiset ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat saada omassa oppilaitoksessaan kurssisuorituksen sellaisista hyväksytysti suoritetuista kansalaisopiston kursseista, jotka täyttävät tarvittavat kriteerit esim. tuntimäärien ja sisällön suhteen. Opiskelijan on aina sovittava korvaavuudesta oman oppilaitoksensa kanssa.

Opetuksen arviointi

Vapaan sivistystyön laki velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin tarkoituksena on tukea kansalaisopistotoiminnan kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Keskeisin arvioinnin muoto on itsearviointi, jossa opiskelijat ja opettajat arvioivat opetusta ja toimintaa. Kurssin päättyessä opiskelijat täyttävät arviointilomakkeen, joka palautetaan nimettömänä opiston toimistoon. 

Lukuvuonna 2022–2023 arvioinnin kohteena ovat kuva-,näyttämö-,sanataide- ja muut taideaineet sekä tietotekniikka. Lyhytkursseilla arviointi suoritetaain heti kurssin päätyttyä.