Kunnan päätöksentekoa ohjaavat säännöt ja strategiat sekä lainsäädäntö. Kunta huolehtii muun muassa sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluista kuntalaisilleen.

Vastuu kunnan hallinnosta ja päätöksenteosta on kunnanvaltuustolla, joka on delegoinut päätäntävaltaa hallintosäännössä määritelyllä tavalla kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille.

Talousarviossa päätetään vuosittain eri hallinnonalojen tavoitteet.

Kunnan toimielinten sekä keskeisimpien viranhaltijoiden päätöksenteko julkaistaan sähköisesti. Niihin voit tutustua alla olevan linkin alta, tai ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT kohdan valitsemalla vasemmalla puolella olevasta valikkopalkista.

Huomioithan, että KT Web-järjestelmä toimii siten, että ensin sinun tulee valita haetko esityslistoja/pöytäkirjoja/viranhaltijapäätöksiä ja vasta sitten voit valita, minkä lautakunnan/viranhaltijan pöytäkirjoja/päätöksiä haluat nähdä.