Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on riittävien, laadukkaiden sekä taloudellisten varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen perheille. Varhaiskasvatus toteutuu kasvatuskumppanuudessa huoltajien ja ammattitaitoisen henkilöstön kesken.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lasten varhaiskasvatuspalvelut ennen oppivelvollisuuden alkamista ja niille esiopetuksessa oleville lapsille,jotka tarvitsevat varhaiskasvatuspalveluja esiopetuksen lisäksi.

Vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lapselleen kunnallinen varhaiskasvatuspaikka tai kotihoidontuki. Hoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Järjestämispaikkoina ovat päiväkodit Sillankorva kirkonkylällä, Metsätähti asemalla ja Sinisiipi Niemisjärvellä sekä perhepäivähoito hoitajien kotona kunnan eri alueilla.

Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen muodostavat seudullisen päivähoidon palvelualueen. Kuntien asukkailla on mahdollisuus hakea lasten päivähoitopaikkaa ja ilmoittautua päivähoidossa tapahtuvaan esiopetukseen yli kuntarajojen. Päivähoitopaikka toisesta kunnasta myönnetään kuntien sopimien periaatteiden mukaan.

Tiedote varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardasta

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

30.4.2019

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaantallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

  • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
  • hakemuksen toimittamispäivämääräpäätöksen tai sopimuksen alkamis-ja päättymispäivämäärä
  • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
  • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
  • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

  • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kuntamme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan rjestelmäintegraation avulla 30.4.2019 lähtien.

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan kunnan internetsivuilla varhaiskasvatuspalveluiden kohdassa www.hankasalmi.fi/asukkaat/varhaiskasvatus

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja kuntatiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa

https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda (suomi) ja https://www.oph.fi/utvecklingsprojekt/varda (ruotsi)

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/

Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

 

Read: RELEASE: NATIONAL DATA WAREHOUSE FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE VARDA (pdf)

Tutustu perhepalveluoppaaseemme