Siirry sisältöön

Perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa selviytymiseksi. Perhetyötä tehdään sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaisena palveluna. Työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista sekä määräaikaan rajattua ja tapahtuu pääasiassa kotikäynteinä perheen kotona.

Työntekijän ja perheen välinen suhde perustuu luottamuksellisuuteen. Perhetyö tekee yhteistyötä perhettä tukevien eri ammattiryhmien kanssa.

Avun tarpeessa oleva voi ottaa itse yhteyttä sosiaalihuoltoon. Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös jokainen, joka huomaa lapsen, nuoren tai perheen olevan avun tarpeessa. Yhteydenoton ja lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse, suullisesti tai kirjallisesti.

Lapsia ja perheitä tuetaan yhteistyössä kunnan omien palvelujen (varhaiskasvatus, koulu ja koulun oppilashuolto sekä neuvola) ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhteystiedot

  • perhekeskuskoordinaattori p. 014 2671 424 tai 050 4286 024
  • perhetyöntekijä p. 040 7258 120
  •  perhetyöntekijä p. 040 626 1002