Peruskoulun tehtävänä on antaa kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua ja elämää varten. Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus. Lisäksi perusopetusta ohjaavat esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja opetuksen järjestäjän hyväksymä paikallinen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaa täydennetään vuosittain laadittavassa koulukohtaisessa työsuunnitelmassa.

Hankasalmella n. 550 oppivelvollisen lapsen ja nuoren perusopetuksesta huolehtii neljä perusopetusta antavaa koulua, joista kolme on alakouluja (1-6 lk) ja yksi yhtenäiskoulu (1-9 lk).

Yleisopetusta antavat luokilla 1-6 pääasiassa luokanopettajat ja luokilla 7-9 aineenopettajat. Peruskoulujen sivuilta löydät koulujen yhteystiedot ja linkit mahdollisille koulun omille kotisivuille.

 


Esiopetus

Hankasalmen kunnassa järjestetään esiopetusta kouluilla ja päiväkodeissa. Alaluokkien kouluilla järjestetään esiopetusta niille lapsille, jotka eivät ole päivähoidossa. Päiväkodeissa tapahtuva esiopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille, joilla on myös päivähoidon tarve. Kuusivuotiaalla, seuraavana vuonna koulunsa aloittavalla lapsella, on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään 20 tuntia viikossa. Opetus noudattaa koulujen työjärjestystä. Esiopetus on vapaehtoista, mutta lapsen ottaessa paikan vastaan toivotaan hänen käyvän säännöllisesti esiopetuksessa ja käyttävän paikkaansa. Esiopetus on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Se tukee lapsen yksilöllistä oppimista ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvamista koululaiseksi. Esiopetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Esiopetus on lapsen oppimista ja kasvua tukevaa toimintaa. Opetus on leikinomaista ja juuri tämän ikäiselle lapselle sopivaa. Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu helmikuun aikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Ilmoitus julkaistaan paikallislehdessä ja kunnan internet-sivuilla.