Edellä johtamisen käsikirjan liitteissä esiteltiin riskien arviointiin käytettävissä olevat periaatteet, ohjeet ja lomakkeet.

eli täällä nuo asiakirjat

 

Tämän otsikon alla seurataan riskien arviointia käytännössä vastuualueittain. Huhtikuun alkuun 2013 tuli kaikkien esimiesten osaltaan valmistella omat riskiarviointinsa ja muutamalla heistä työ on vielä kesken.

Alaotsikoiden alle tullaan huhtikuun kuluessa kokoamaan tehdyt arviot jo luonnoksina näkyviin. Tehdyn työn pohjalta luodaan alkusyksyyn mennessä yhteismitallinen koonti riskeistä ja niiden hallintakeinoista kaikkille vastuualueille.