Tässä otsikossa seurataan kunnanhallituksen tai -valtuuston päätöksiin liittyviä asioita

 

Vuoden 2013 aikana on tehty seuraava oikaisuvaatimus:

 

MJ lämmön oikaisuvaatimus

koskien kunnanhallituksen päätöstä 18.2.2013 § 41

Kaukolämpölaitoksen ja -verkon toteuttajan valinta Hankasalmen kirkonkylän alueelle

 

Kunnanjohtaja on pyytänyt oikaisuvaatimukseen täsmennystä seuraavalla kirjeellä oikaisuvaatimuksen suppeuden vuoksi:

Kunnanjohtajan täydennyspyyntö MJ-lämmölle

ja täydennetty oikaisuvaatimus kuului:

oikaisuvaatimuksen täydennys

 

ratkaisu sen johdosta on ollut käsittelyssä kunnanhallituksessa 2.4.2013

Kunnanhallituksen päätös oikaisuvaatimuksen johdosta

 

Oikaisuvaatimuksen jättänyt yritys on päättänyt valittaa kunnanhallituksen päätöksestä markkinaoikeuteen ja valitus on kohdassa "Tehdyt valitukset ja ratkaisut"