Historiaan ei tämän otsikon alla mennä, vaan edelleen aktiivisina keväällä 2013  olevat asiakokonaisuudet nostetaan esille - jatkossa tänne tietysti kertyy historiaakin.

 

Hovioikeudessa keskeneräisinä olevat asiakokonaisuudet

 

Alla olevat kaksi käräjäoikeuden päätöstä ovat johtaneet kumpikin siihen, että kyseisiä päätöksiä käsitellään Hovioikeudessa jatkossa. Kun asiat hovioikeudessa käytännössä tulevat vireille, päivitetään tähän kohtaan lisätietoa niisä.

 

Tehdyt kanteet käräjäoikeuteen, joiden käsittely 1.4. 2013 mennessä on ratkaistu:

 

Käräjäoikeuden tuomio yhdenvertaisuuslain mukaisesta hyvityksestä 8.3.2013

Käräjäoikeuden tuomio yhteistoimintalainsäädäntöön perustuvassa hyvityksessä 8.3.2013

 

Kumpikin ratkaisu liittyy valtuustoon joulukuun 2011 päätökseen kunnan johtamisjärjestelmän madaltamisesta ja sitä edeltäneisiin YT-neuvotteluihin. Ensimmänen tuomio on kunnalle vapauttava, eli kunnan ei ole katsottu syrjineen kantajaa.

Yhteistoimintalainsäädäntöön liittyvä kanne on sen sijaan osin katsottu aiheelliseksi.

Asioiden käsittely jatkuu Hovioikeudessa. Hankasalmen kunta olisi ollut valmis hyväksymään käräjäoikeuden ratkaisut, jos kumpikin osapuoli olisi ollut valmis hyväksymään käräjäoikeuden molemmat päätökset. Vaikka kunta ei katso siis rikkoneensa yhteistoimintalainsäädäntöä käräjäoikeuden näkemällä tavalla, olisi kunnalla ollut valmiutta siihen, että se hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisut, jos Pirjo Koppinen hyväksyy ne myös osaltaan. Tämä ei toteutunut.

Huhtikuun loppuun mennessä tänne ektranettiin päivitetään Hovioikeuteen jätetyt valitukset. 

 

Käräjäoikeudessa/hovioikeudessa/ korkeimmassa oikeudessa ei kunta ole osallisena muissa asioissa tällä hetkellä.

 

Markkinaoikeudessa kesken olevat asiat

 

MJ-Lämpö on tehnyt valitukset markkinaoikeuteen kirkonkylän lämpölaitoksen ja verkon toteuttajan valinnasta. Se on tässä alla liitteenä - samoin kuin vastinepyyntö markkinaoikeudelta. Kunnanhallituksen käsittely asian johdosta 13.5. on myös liitteenä.

Käytännössä kunta on hakenut jatkoaikaa vastineen antamiselle edelleen ja saanut sitä 12.6. saakka. Asiaa käsitellään valtuuston iltakoulussa 27.5.2013.

Kohdassa "tehdyt oikaisuvaatimukset ja ratkaisut" on asiaan liittyvä oikaisuvaatimuskokonaisuus kuvattuna myös.

MJ lämmön valitus markkinaoikeuteen

Markkinaoikeuden vastinepyyntö Hankasalmen kunnalle

Kunnanhallituksen 1. käsittely vastinepyynnön johdosta 13.5.2013

 

Hallinto-oikeuden ratkaisemat asiat 

Yleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta annettu päätös

tähän kunnanhallitus antoi aikoinaan tämän vastineen

Vastine kunnallisvalitukseen valtuuston 12.3.2012 tekemään päätökseen osayleiskaavasta

(löytyy 18.6.2012 kunnanhallituksen päätöksistä)

- Valitus koski vain rajattua osaa osayleiskaavasta, muilta osin kaava oli jo vahvistunut.

- Hallinto-oikeus ei päätöksellään (13/0226/2) katso huhtikuussa 2013 osayleiskaavaa lainvastaiseksi. Eli päätös oli Hankasalmen kunnan kannan mukainen!

- Tiedossa ei ole 21.4.2013 (koska päätös tullut vasta 18.4.2013) valitetaanko asiassa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

 

Hallinto-oikeudessa keskeneräisinä olevat asiat

 

Kunnanhallituksen vastine Pirjo Koppisen kunnallisvalitukseen kunnanvaltuuston päätöksestä lakkauttaa hallintojohtajan virka

(löytyy 19.3.2012 kunnanhallituksen päätöksistä)

- asian käsittely Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on kesken

 

Kunnanhallituksen bvastine kunnallisvalitukseen hallinto-oikeudelle hallintojohtajan irtisanomisesta

(löytyy 27.4.2012 kunnanhallituksen päätöksistä)

- asian käsittely Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on kesken