Väestö


Asukasluku 31.12.2014 oli 5310 henkilöä


 VÄESTÖENNUSTE (FCG:n laatima 2014 tilastokeskuksen (2012) kautta)

 Vuosi  Asukasmäära
 2021  5495
 2025  5524
 2029  5548


 KUNTALAISTEN IKÄRAKENNE (31.12.2014)

 

 Ikärakenne  Prosenttiosuus
 0 -19  20,9 %
 20 - 64  52,6%
 64 - 74  13,4 %
 yli 75  13,5 %

 

 Elinkeinorakenne


 TYÖLLISTEN JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN 31.12.2012 (Tilastokeskus)

 Työlliset toimialoittain  Prosenttiosuus
 Maa- ja metsätalous  14,2 %
 Kaivostoiminta, sähkö-, kaasu-, vesi-, lämpö-, viemäri- ja jätehuoltoalat  1,2 %
 Teollisuus  12 %
 Rakentaminen  8 %
 Kauppa, majoitus, ravintolatoiminta, kuljetus ja varastointi  19,9 %
 Informaatio ja viestintä  1,1 %
 Rahoitus ja vakuutus  0,9 %
 Kiinteistötoiminta  0,6 %
 Hallinto- ja tukipalvelut (+ ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta)  8,8 %
 Julkinen hallinto,maanpuolustus, sosiaalivakuutus, koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut  27,1 %
 Muut palvelut    4,2 %

 


 

Talous


KUNNAN TALOUSLUKUJA

 Kunnan tuloveroprosentti  22 %
 Yleinen kiinteistöveroprosentti  1,20 %
 Muun kuin vakinaisen asunnon kiinteistöveroprosentti  1,20 %
 Vakinaisen asunnon kiinteistöveroprosentti  0,60 %
 Kassan riittävyys 2014 (maksuvalmius)  6 vrk
 Lainaa /asukas 31.12.2014  1569 €
 Toimintakate /asukas 2014  6164 €
   

 

Muuta tietoa

 

  • Kunnan nimikkolajeja ovat kuusi, kuha ja neidonkorento.
  • Kunnan kokonaispinta-ala on 690 km, josta vesipinta-ala on 115 km, ja rantaviivaa on yli 500 km.
  • Kunnassa on kolme taajaamaa Kirkokylä, Asema ja Niemisjärvi.