Toimielintyöskentelyn itsearviointiin on mahdollisuus tarttua vasta syksyllä 2013. Ensin on annettava aikaa uusille toimielimelle kokoontua ja luoda toimintatapojaan.

Toisaalta syksyllä 2013 on hyvä kysely tehdä, jotta voidaan tarkastella alkukuukausien jälkeen, miten toimintaa pitäisi toimielimissä kehittää, mikä toimii ja mikä ei. Ja näin saadaan punnitun arvioinnin kautta eväitä yhdessä tekemisen keinojen kehittämiseen.

Toimielinten itsearviointi on tässä muodossa uusi asia Hankasalmen kunnassa ja tulee käyttöön nyt johtamisen käsikirjan kautta säännöllisesti.

On kuitenkin todettava, että jo edellinen valtuusto (2009 -2012) suoritti itsearvioinnin toimikautensa lopuksi ja valtuustotasolla on aiemminkin ollut kyselyjä. Edellisellä valtuustokaudelle myös lautakunnille suunnattiin kysely, mutta vähäisen vastaajamäärän vuoksi sen pohjalta oli vaikea tehdä johtopäätöksiä.

Edellisen valtuuston itsearviointikyselyn tulos on kunnanvaltuusto -otsikon alla julkaistuna.

Seuraavia lomakkeita tullaan käyttämään toimielinten itsearvioinnissa:

valtuuston arviointilomake

Hallituksen arviointilomake

Lautakunnan arviointilomake