Työllisyys ja työvoima osioissa seurataan toisaalta mahdollisia ajankohtaisia asioista työllistämiseen ja työvoiman saatavuuteen liittyen.

 

Tilastoja kohdassa on seurantaa työllisyyden kehittymisestä aina noin kuukauden viiveellä nykyhetkestä. Ja sitten sieltä löytyy tilastokeskuksen tietoja kunnan työvoimasta - se osin päällekkäistä aineistoa elinkeinopolitiikan kanssa.