Kunnallinen työllistäminen


Kunnan omin työllistämistoimenpitein Hankasalmen kunta tukee niiden työttömäksi jääneiden henkilöiden työllisyyttä, joille työpaikka ei ole muutoin järjestynyt. Näin toimien tarjoamme mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti sekä mahdollisuuden tulla aktiivisten työmarkkinoiden piiriin.

Hankasalmen kunta työllistää työttömiä työnhakijoita kuntaorganisaatioon vuosittain 40 – 45 henkilöä, yhteensä 20 – 25 vuosityöpaikkaa. Tämän lisäksi toimimme työnantajana yrityksiin työllistämisessä.

Kunta tekee työsopimuksen työttömän työnhakijan kanssa ja jatkosopimuksen työllistävän yrityksen kanssa. Tätä kautta yrityksiin on voitu työllistää 30 – 40 henkilöä, yhteensä 10-15 vuosityöpaikkaa.

Yrittäjä, jos sinulla on lyhytaikaisen tai pysyvämmän työvoiman tarvetta, niin tätä kautta sinulla on matala kynnys työllistää.

Yhteystiedot

Liisa Häkli, työllisyysasiat-kanslisti, (014) 2671 274

 

Työpaja (kuntouttava)

työnohjaaja, (050 4649027)