Julkisorganisaatioiden verkkosivujen saavutettavuudesta säädetään laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta sekä EU:n saavutettavuusdirektiivissä. EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan digitaaliset palvelut, kuten verkkosivut, sekä niiden sisällöt tulee olla sellaisia, että niitä pystyy kuka tahansa käyttämään ja ymmärtämään, mitä niissä sanotaan. Verkkoympäristön saavutettavuus tarkoittaa eri käyttäjäryhmien huomioimista, sisältöjen ja palvelujen mahdollisimman hyvää käytettävyyttä käyttäjä-, tilanne- ja teknologiakohtaisista eroista riippumatta.

Lisätietoa saavutettavuudesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilta www.saavutettavuusvaatimukset.fi.

Hankasalmen nykyiset sivut muokattiin automaattisesti skaalautuviksi ja mobiiliyhteensopiviksi helmikuussa 2016.  Tarkoitus oli tehdä sivujen täydellinen uudistus tänä syksynä, mutta korona on vienyt resurssit ja webbisivuston uusiminen siirtyy ensi kevääksi.  Pyrimme sitä ennen parantamaan sivuston kontrastia, luettavuutta ja loogisuutta. Onneksi selaintekniikan kehitys mahdollistaa kunnan kaikkien sivujen lukemisen Microsoft Edgen avulla.

Mahdollisia korjausehdotuksia voi tehdä kunnan palautesivuston kautta.