Siirry sisältöön

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, perussopimus (pdf)
Keski-Suomen liitto -kuntayhtymä, perussopimus (pdf)
Keski-Suomen pelastuslaitos, viranomaisyhteistyösopimus (pdf)
Keski-Suomen pelastuslaitos, Virve -pääkäyttäjäpalvelusopimus (pdf)
Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamis- ja hallintosopimus (pdf)
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jämsän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminnan järjestämissopimus (pdf)
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen yhteistoimintasopimus Keski-suomen alueelle (pdf)
Keski-Suomen pelastustoimen yhteistoimintasopimus (pdf)
Kuntakokeilujen toteuttamissopimus (pdf)
Häädemeesten kunnan ja Hankasalmen kunnan välinen yhteistyötä koskeva esisopimus (pdf)
Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n ja Hankasalmen kunnan sopimus palvelujen järjestämisestä (pdf)
Arsilppu Oy, salassapidettävän aineiston tuhoamissopimus (pdf)
Teosto, musiikinkäyttöluvat (pdf)
Conmedic, datan luovutussopimus (pdf)
Granmex, sopimus äänitemusiikin ja musiikkivideoiden julkisesta esittämisestä (pdf)
Sisä-Suomen verovirasto, veroasiamiehen tehtävien hoidosta ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamissopimus (pdf)
Jyväskylän kaupunki, Hankintakeskus, hankintapalvelusopimus (pdf)
Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (pdf)
Jyväskylän kaupunki, talous- ja velkaneuvontapalveluiden sopimus (pdf)
Kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus (pdf)
Keski-Suomen yleisten kirjastojen yhteistoimintasopimus (pdf)
Sopimus varhaiskasvatuksen seudullisesta palvelualueesta (pdf)
Siirtymäajan seutulippua koskeva yhteistyösopimus (pdf)
Sopimus osallistumisesta Vesiviisas kunta -hankkeeseen vesihuollon Pisara palvelujen kehittämiseksi kunnassa
(pdf)
S (pdf)opimus sosiaalipäivystysyksiköiden palveluista (pdf)
Attendo MI -Hoiva, sopimus yksilöityjen sotekiinteistöjen ja -palvelujen yhteistyöstä Hankasalmella
Keski-Suomen maakunnan kuntien välisestä vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinoinnista sopimus (pdf)

Jyväskylän kaupungin ja Hankasalmen kunnan välinen sopimus perheneuvolapalveluista (pdf) 
Ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä kuntien välinen yhteistoimintasopimus
Sopimus Sydän-Suomen jätelautakunnasta