Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, perussopimus
Keski-Suomen liitto -kuntayhtymä, perussopimus
Keski-Suomen pelastuslaitos, viranomaisyhteistyösopimus
Keski-Suomen pelastuslaitos, Virve -pääkäyttäjäpalvelusopimus
Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamis- ja hallintosopimus
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jämsän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminnan järjestämissopimus
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen yhteistoimintasopimus Keski-suomen alueelle
Keski-Suomen pelastustoimen yhteistoimintasopimus
Kuntakokeilujen toteuttamissopimus
Häädemeesten kunnan ja Hankasalmen kunnan välinen yhteistyötä koskeva esisopimus
Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n ja Hankasalmen kunnan sopimus palvelujen järjestämisestä
Arsilppu Oy, salassapidettävän aineiston tuhoamissopimus
Teosto, musiikinkäyttöluvat
Conmedic, datan luovutussopimus
Granmex, sopimus äänitemusiikin ja musiikkivideoiden julkisesta esittämisestä
Sisä-Suomen verovirasto, veroasiamiehen tehtävien hoidosta ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamissopimus
Jyväskylän kaupunki, Hankintakeskus, hankintapalvelusopimus
Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
Jyväskylän kaupunki, talous- ja velkaneuvontapalveluiden sopimus
Kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus
Keski-Suomen yleisten kirjastojen yhteistoimintasopimus
Sopimus varhaiskasvatuksen seudullisesta palvelualueesta
Siirtymäajan seutulippua koskeva yhteistyösopimus
Sopimus osallistumisesta Vesiviisas kunta -hankkeeseen vesihuollon Pisara palvelujen kehittämiseksi kunnassa
Sopimus sosiaalipäivystysyksiköiden palveluista
Attendo MI -Hoiva, sopimus yksilöityjen sotekiinteistöjen ja -palvelujen yhteistyöstä Hankasalmella
Keski-Suomen maakunnan kuntien välisestä vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinoinnista sopimus

Jyväskylän kaupungin ja Hankasalmen kunnan välinen sopimus perheneuvolapalveluista