Vaikutusten arviointi päätöksenteossa on Hankasalmen kunnassa katsottu tärkeäksi isojen ja merkittävien asiakokonaisuuksien kohdalla tai sitten sellaisten pienempien asiakokonaisuuksien kohdalla, joiden tiedetään tai voidaan arvella herättävän moninaisia näkemyksiä ja mielipiteitä kuntalaisten keskuudessa.

 

Kaikkien asioiden kohdalla ei tehdä erillistä vaikutusten arviointia, vaam normaali hyvä valmistelu päätöksentekoon riittää. Ohjeena erillistä vaikutusten arviointia tehtäessä on se, että joko käytetään suoraan johtamisen käsikirjassa luotua arviointimallia tai sitten perustellusti johdetaan sen pohjalta suppeampi arviointimalli.

 

Olennaista on se, että päätöksillä on aina moninaisia vaikutuksia - eli vaikutusta vain esimerkiksi ympäristöön tai yrityskiin ei kannata tehdä, vaan arvioida kokonaisvaltaisesti vaikutuksia niin ihmisiiin, ympäristöön, talouteen, yrityksiin ja ympäristöön samanaikaisesti - ja muistaen, että kaikkiin näihin kokonaisuuksiin arvioitavalla asialla on aina sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia.

 

Johtamisen käsikirjan malli vaikutusten arviointiin.

 

Näin johtamisen käsikirja määrittää vaikutusen arviointia

 

ja pelkistetty malli on tämä

 

Perusmalli arviointiin