Valtionosuudet jakautuvat oikeastaan neljään pääryhmään, joita ovat

1) peruspalvelujen valtionosuus

2) opetus- ja kultuuritoimen valtionosuus

3) verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus

4) harkinnanvarainen valtionosuus

 

Nämä kaikki käydään läpi omien lukujensa alla.

 

Hankasalmen kunnan vuoden 2013 talousarviossa valtionosuudet muodostavat yhteensä 18,2 milj. euroa, kun verotulot yhteensä ovat 14,3 milj. euroa. Tämän vuoksi valtionosuuksiin tehtävät muutokset vaikuttavat suuresti kunnan tulopohjaan.

 

Kataisen hallitusohjelma on leikannut valtionosuuksien kasvua ja leikkaa sitä jatkossakin. Verotulojen tasausjärjestelmästä poistettiin lisäksi kiinteistövero tasaukseen vaikuttavana tekijänä. Nämä esimerkiksi vaikuttivat yhdessä 800 000 euron edestä kunnan tuloja vähentävästi vuonna 2012.

Vuosina 2012 - 2017 jo nyt tehtyjen päätösten vuoksi valtionosuudet kevenevät vielä huomattavasti enemmän ja siitä esitys seuraavassa kalvosarjassa

Jo päätetyt valtionosuusleikkaukset vuosina 2012 - 2017

 

Maan hallituksen periaatetasolla syksyllä 2013 hyväksymässä rakennemuutospaketissa kuntatalouteen kohdentuu lisäksi vielä 1 miljardin tehostamisvaateet ja 1 miljardin edestä valtion on tarkoitus purkaa kuntapalveluja koskevia normeja. Nuo muutokset ovat Hankasalmella sitten 1 miljoona euroa + 1 miljoona euroa, joten pelkkiin jo päätettyinä oleviin leikkauksiin eivät supistukset kuntien tuloissa jää.

Syksyllä 2013 selviää, millä tavoin valtionosuusjärjestelmän perusteita tulevaisuudessa ollaan muuttamassa. Marraskuun alussa kuntiin saadaan kuntakohtaiset koelaskelmat siitä, miten valtionosuusjärjestelmä vielä sitten muuttuisi vuoden 2015 alusta!

 

Keskeinen yleinen linkki valtionosuuksiin kuntaliiton sivuille on seuraava:

Valtionosuudet kuntaliiton kuvaamana