Siirry sisältöön

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ovat mm. henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelut sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä palveluasuminen. Näiden lisäksi kunta voi myöntää vammaisille määrärahojen puitteissa avustusta välineiden ja laitteiden hankintaan, jotka edistävät päivittäisistä toiminnoista suoriutumista. 

Vammaispalveluiden hakeminen

Vammaispalveluita haetaan hakemuksella Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta (pdf), johon liitteeksi vaaditaan lääkärintodistus tai muu terveydenhuollon ammattilaisen tekemä selvitys vammasta ja sen vaikutuksesta toimintakykyyn.

Vammaispalveluiden yhdyshenkilönä toimii kotihoidon palveluvastaava p. 014 2671 924 ma- pe klo 9-11  ja sosiaalipalvelupäällikkö p. 014 2671 225.

 

Kujetuspalveluohjeita

Matkojenyhdistelykeskuksen yhteystiedot

Kuljetuspalveluohje_2021_asiointi-_ja_virkistysmatkat

Kuljetuspalveluohje_2021_opiskelu-_ja_työmatkat

Vakiotaksioikeuteen_perustuvat_tilaukset