Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät:

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kunnanhallituksen asettama, neuvoa-antava yhteistyöelin, jolla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Neuvoston toiminnan ensisijainen tavoite on vanhustyön strategian toteutumisen seuranta, kannan ottaminen ja esitysten tekeminen kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioista, joilla vaikutetaan ikääntyvän väestön toimintaan, terveyteen ja vammaisten henkilöiden elämiseen sekä suoriutumiseen. Neuvosto voi vaikuttaa tekemällä valtuustoaloitteen, jättämällä oman kirjallisen kannanottonsa kunnanhallitukselle tai käynnistää julkisen keskustelun vaikkapa paikallislehden palstoilla tärkeäksi näkemästään asiasta.

Seniorikysely on avautunut! 

Klikkaa Kyselyyn tästä

Vanhus- ja vammaisneuvoston on valmistellut senioriväestölle kyselyä, jolla kartoitetaan senioriväestön mielipiteitä ja toiveita Hyvään Arkeen Hankasalmella.   

Kyselyn teemoja ovat asuminen, sen haasteet ja mahdollisuudet, tulevaisuuden suunnitelmat, osallistumiset eri harrastuksiin ja toiveet mitä harrastuksia olisi hyvä olla olemassa. Yksi teema käsittelee älylaitteita, joiden käyttäminen voi tuottaa haasteita, mutta onnistuessaan helpottaa arjen asioiden hoitoa.

Kyselyssä on tarkoitus kartoittaa, mitkä asiat tekevät senioriväestön elämäntilanteista mielekästä ja merkityksellistä ja mitkä ovat esteitä, ettei niin ole.

Kysely toteutetaan webropol kyselynä. Linkkiä jaetaan niin kunnan kotisivuilla ja sitä voi jakaa edelleen omille verkostoilleen sähköpostinakin.  Kyselylomakkeita jaetaan myös kirjastoihin ja kauppoihin, joten myös kirjallisesti voi kyselyyn vasta, jos sähköiseen kyselyyn vastaaminen on mahdotonta. Kysely toteutetaan anonyyminä, pohjatietoina kysytään mm. ikää, asumismuotoa nyt, asuinalueen postinumeroa.

Toukokuun aikana kunnasta pyritään soittamaan 200-300 ikäihmiselle satunnaisotoksena ja mahdollistaa kyselyyn vastaaminen myös kätevästi puhelimitse.

Tuloksia käytetään pohjatietona tehdessämme suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi niin kuin vanhuspalvelulaki kunnat velvoittaa.

Nyt on mahtava tilanne vaikuttaa ja rakentaa Hyvän arjen seniorikuntaa.

 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet toimikaudella 2019-2021:
 
Lymli ry / Erkki Jormakka
Hankasalmen Invalidit / Tuula Matilainen ja Marja-Leena Paatelainen
Eläkeliitto / Christina Häkkinen
Hankasalmen Helluntaiseurakunta / Eeva-Liisa Kauppinen
Hankasalmen Eläkeläiset / Pekka Petrilä, puheenjohtaja
Hankasalmen Vanhaintukiyhdistys / Sirkka Rauhala,
Perusturvalautakunnan edustaja Arto Gustafsson, varajäsenenä Pekka Rossi
Kunnanhallituksen edustaja Marja-Leena Kytölä, varajäsenenä Markku Manninen
Viranhaltijoiden edustajat:sosiaalipalvelupäällikkö Sanna Hänninen, vt. hyvinvointipäälikkö Miikka Laihonen (alk 1.8.2020) ja tekninen päällikkö Tiina Pellinen.
 
 
 
Lisätietoja: sosiaalipalvelupäällikkö puh. 014 2671 225