Siirry sisältöön

Arjen tuen palveluiden tarkoituksena on tukea ja auttaa asiakasta selviytymään mahdollisimman pitkään tutussa kotiympäristössä.
Ikäihmisille järjestetään erilaisia ennaltaehkäiseviä palveluita. Hyvinvointia tukevia kotikäyntejä tehdään tarvittaessa vuosittain kalenterivuonna 80 vuotta täyttäville henkilöille.Arjen tuen palveluina voidaan myöntää kotihoitoa, tukipalveluita, palveluasumista, omaishoidon tukea ja perhehoitoa. Keskitetty Alueellinen Asiakas- ja Palveluohjaus (KAAPO)

KAAPO sisältää matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta ja asiakas saa ajantasaista tietoja ja tukea oikea-aikaisesti ja ratkaisukeskeiseti. Neuvonta- ja ohjausvaiheessa voidaan tehdä alustava palvelutarpeenarviointi.

Asiakas ohjataan tarvittaessa laajempaan moniammatilliseen palvelutarpeen selvittämiseen ja toimintakyvyn arviontiin. Asiakkalle järjestetään räätälöidyt palvelut, tukea arjessa selvitymiseen ja toimintakyvyn ylläpitämisen tueksi.

Palvelujen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja terveyttä sekä myöhäistää ja vähentää ympärivuorokautisten asumispalvelujen tarvetta.

Yhteystiedot

Kaikki arjen tuen palveluita koskevat neuvonta-, ohjaus- ja palvelupyynnöt  neuvonta- ja palveluohjaukseen, Kaapoon

p. 014 2671 490 klo 8 - 16

 

Kaapo, keskitetty asiakasohjaus

Käyntiosoite: Kuuhankavedentie 22-24, 41500 Hankasalmi 

Postiosoite: Keskustie 41, 41520 Hankasalm