Vanhuspalveluiden tarkoituksena on tukea ja auttaa asiakasta selviytymään mahdollisimman pitkään tutussa kotiympäristössä.
Vanhuksille järjestetään erilaisia ennalta ehkäiseviä palveluita. Hyvinvointia tukevia kotikäyntejä tehdään tarvittaessa vuosittain kalenterivuonna 80 vuotta täyttäville henkilöille.

Voimavarahoitaja käy kahden viikon ajan niiden asiakkaiden luona, joiden tilanne on epäselvä tai halutaan kartoittaa mahdollisuuksia kuntoutumiseen. Voimavarahoitaja arvioi asiakkaan kotona arjessa konkreettisesti asiakkaan omat voimavarat ja kuntoutumisen mahdollisuudet. Voimavarahoitaja laatii yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa hoitotyön tavoitteet. Voimavarahoitaja toimii myös muistisairaiden henkilöiden kotikuntouttajana käymällä viikoittain 1 - 1,5 tuntia kerrallaan asiakkaan kotona.

Voimavarahoitajan työssä on kyse palvelutarpeen laajennetusta arvioinnista. Voimavarahoitaja käy yhdessä asiakkaan kanssa läpi asiakkaan päivittäisiä toimintoja ja etsii yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa keinoja arjessa selviytymiseen. Oleellista on nähdä asiakkaassa olevat mahdollisuudet. Jokaisen hoitotoimenpiteen ja palvelun tarkoituksenmukaisuutta peilataan asiakkaan voimavaroihin.

Voimavarahoitajalle ohjautumisen syitä voivat mm. olla:

  • iän mukanaan tuoman toimintakyvyn heikkeneminen
  • terveydentilan aleneminen, sairauksen paheneminen
  • muistisairauden eteneminen
  • yksinäisyys
  • turvattomuus
  • päihde- ja mielenterveysongelmat

Kotihoito tuottaa asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä palveluita. Palvelu on tavoitteellista asiakkaan tukemista. Palvelut ja tavoitteet kirjataan kullekin asiakkaalle tehtävään hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Palveluista perittävät maksut määräytyvät tulojen ja saadun palvelun määrän mukaan.


Kotihoidon tukipalveluna järjestetään ateriapalvelua, kotihoitoa tukevaa päivätoimintaa ja turvapalvelua. Tukipalvelut ovat maksullisia.
Asumispalveluina järjestetään palveluasumista ja ympärivuorokautista hoitoa tehostetun palveluasumisen yksikössä.
Kotihoitoon, kotihoidon tukipalveluihin ja asumispalveluihin hakeudutaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Yhteystiedot


Palveluvastaava p.  014 267 1924

Vanhuspalvelupäällikkö p. 014 267 1220

Voimavarahoitaja p. 014 267 1455