Vanhusten vuokra-asunnot

Muita kuin palveluasunnoiksi lukeutuvia, vanhuksille suunnattuja vuokra-asuntoja on Kirkonkylässä 63 ja Asemalla 20 ja Niemisjärvellä 9.  Asunnot omistaa Hankasalmen vanhaintukiyhdistys r.y. Hankasalmen kunnan SAS-työryhmä (Selvitä-Arvioi-Sijoita) tekee tiivistä yhteistyötä tekemällä esityksiä asuntoihin valittavista henkilöistä.

 


Yhteystiedot

Isännöitsijä Mauno Lamberg puh. 0400 427 223 (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

 

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖT

Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto, joka on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat jatkuvaa apua, ympärivuorokautisesti.

Toiminta-ajatuksena on antaa hoitoa ja huolenpitoa kodinomaisissa olosuhteissa niille Hankasalmelaisille vanhuksille jotka eivät selviydy avohoidon toimenpiteidenkään turvin omassa kodissaan.

Palveluasumiseen haetaan kirjallisella hakemuksella ja valintapäätöksen tekee moniammatillinen työryhmä (SAS) palveluntarpeeen arvioinnin perusteella.

Hakemus toimitetaan osoitteella: 

Neuvonta ja palveluohjaus 

Suotie 3 E, 41500 Hankasalmi 

Asukkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma sekä huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus. Palveluista ja vuokrasta peritään asiakasmaksuasetuksen mukaiset, perusturvalautakunnan vahvistamat asiakasmaksut. 

Henkilökunnalla on kuntouttava työote kaikissa päivittäisissä toiminnoissa huomioiden asukkaiden fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat. Työn lähtökohtana on, ettei vanhusta auteta avuttomaksi, vaan häntä tuetaan tarvittaessa yksityisyyttä ja itsemäärämisoikeutta kunnioittaen.

Yhteystiedot

Neuvonta ja palveluohjaus puh. 014 2671 490 klo 8 - 13

Suotie 3 E, 41500 Hankasalmi


Metsätähden palvelutalo

Suotie 3 D, 41500 Hankasalmi

on 16-paikkainen Hankasalmen kunnan ylläpitämä ympärivuorokautista, tehostettua palveluasumista tarjoava talo. Metsätähti sijaitsee Hankasalmen Asemankylällä rautatien ja Hankasalmen historiaan kuuluvan sahan läheisyydessä. 

Yhteystiedot

Neuvonta ja palveluohjaus puh. 014 2671 490 klo 8 - 13

Hoitajat puh. 014 2671 300

Palveluvastaava puh. 014 2671 491 ma - pe klo 8-15

*    Hakemus palveluasumiseen

 


Päivärannan palvelukeskus

Keskustie 55, 41520 Hankasalmi

on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka sijaitsee Kirkonkylällä. Päivärannassa on 32 asukaspaikkaa, joista 8 on talon sisällä toimivassa muistisairaiden asumisyksikössä, Tyynikodissa.

*    Hakemus palveluasumiseen

 

Yhteystiedot 

Neuvonta ja palveluohjaus puh. 014 2671 490 klo 8 - 13

Hoitajat puh. 014 2671 379

Palveluvastaava puh. 014 2671 256 klo 8 - 15

 

  

Kotirannan palvelutalo

Hankavedentie 1, 41520 Hankasalmi

on tehostetun palveluasumisen yksikkö Kirkonkylällä. Kotirannassa on 20 asukaspaikkaa.

Asukkaaksi Kotirantaan hetaan kirjallisesti asuntohakemuslomakkeella. Asukkaita valitessa otetaan huomiooon hakijan asunnon tarve, varallisuus ja tulot. SAS-ryhmä tekee ehdotukset asukasvalinnoista noudattaen ARA:n ohjeistusta.

Yhteystiedot

Neuvonta ja palveluohjaus puh. 014 2671 490 klo 8 - 13

Hoitajat puh. 014 2671 970 

Palveluvastaava puh. 014 2671 383 ma - pe klo 8-15

 

Tähtelä

Suotie 3 E, 41500 Hankasalmi

 

on 7-paikkainen, lyhytaikaista palveluasumista tarjoava yksikkö Metsätähden palvelutalon yhteydessä. Tähtelän jaksoille tullaan ennalta sovitusti.

Tähtelä on kuntoutumista tukeva avoyksikkö, joka on tarkoitettu

- kotona asuville toimintakyvyn arvioimiseksi

- jatkokuntoumiseen sairaalahoidon jälkeen

- omaishoidettaville hoitajan vapaapäivien ajaksi

- kriisitilanteen yllättäessä kotona 

Kuntoutus on arkikuntoutusta, joka tarkoittaa päivittäisessä elämässä tarvittavien taitojen uudelleen oppimista ja harjoittelua. Kuntoutus pitää sisällään päivittäiset toiminnot, liikkumisen ja ruokailut toisten seurassa. Lääkehoito, ravitsemus ja muuhun yhteiseen toimintaan osallistuminen ovat osa kuntoutusta. 

Tähtelässä arvioidaan toimintakykyä laaja-alaisesti. Arvioinnin perusteella sovitaan asiakaslähtöiset, arjen toimintoihin liittyvät tavoitteet ja keinot, jotka kirjataan aktiivisuussuunnitelmaan.  

Kotiutuspalaveri järjestetään yhdessä kotihoidon ja omaisen kanssa ennen kotiutusta, sekä järjestetään jatkohoitopalaveri, jossa aktiivisuussuunnitelmaan päivitetään ne arjen keinot ja palvelut joiden avulla asiakas jatkaa kotona omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä. Tarvittaessa tehdään myös kotikäynti.

 

Yhteystiedot

Neuvonta ja palveluohjaus puh. 014 2671 490 klo 8 -13. 

Kotiutushoitaja puh. 014 2671 490 

 

Vanhustenhuollon yhteistyöryhmä (SAS-ryhmä)

koordinoi kunnan vanhuspalvelujen kohdentamista ja käsittelee hakemukset palveluasumiseen. SAS-ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Työryhmään kuuluu vanhuspalvelujen edustajia. 

Lisätietoja: kotihoidon palveluvastaava puh. 014 2671 924 klo 9 - 11

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 2019