Siirry sisältöön

Hankasalmen kunnan hyvinvointipalvelujen avustusten tavoitteena on tukea Hankasalmella tapahtuvaa kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön harjoittamista tai harrastamista sekä niihin liittyvien palveluiden tarjontaa ja käyttöä.

Lisätietoa: Miikka Laihonen

Puh. 014 2671365

Hyvinvointipalvelut: avustuksien ohje (pdf)

Selvitys avustuksien käyttöön (doc)

Hankasalmen kunnan hyvinvointipalvelujen avustukset, täyttöohje

Lomakkeen täyttöohje, voit ladata ohjeen myös .doc-muodossa: Lomakkeen täyttöohje (doc)

Hakuohjeet 1.3.2020 alkaen

Avustuksia haetaan lomakkeella Avustuksien hakulomake (doc). Lomakkeita on myös jaossa kirjastoissa, kunnanviraston neuvonnassa ja hyvinvointipalvelujen toimistoissa.

Ohjeet lomakkeen täyttämiseksi

1. Hakija
Tähän laitetaan tietoja avustuksen hakijasta.

2. Toimihenkilöt
Täytetään vain mikäli hakija on yhteisö, esim. yhdistys

3. Avustuksen käyttötarkoitus
Kirjoita tähän avustuksen käyttötarkoitus lyhyesti.

4. Haettava avustus
Rastita toiminta- tai kohdeavustus

  • Toiminta-avustus on koko vuoden toiminnalle myönnettävä avustus
  • Kohdeavustus on tiettyyn toimintaan, esim. tapahtuman järjestämiseen, projektin toteuttamiseen tai vaikkapa toimitiloihin haettava avustus

5. Liitteet
Oheista hakemukseen seuraavat liitteet:

Kaikki hakijat:

a) Työsuunnitelma, menoarvio ja rahoitussuunnitelma

  • Työsuunnitelmasta tulee ilmetä toiminta, johon avustusta haetaan
  • Menoarvio on lista toiminnasta aiheutuvista kuluista (arvio riittää)
  • Rahoitussuunnitelmasta tulee käydä ilmi, kuinka toiminnan menot suunnitellaan katettavaksi

Järjestöt ja yhdistykset lisäksi (toiminta-avustuksiin):

b) Toimintasuunnitelma ja talousarvio

  • Toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä yhteisön suunniteltu toiminta ja tapahtumat.

c) Toimintakertomus, tilinpäätös, tilin- tai toiminnantarkastajan kertomus edelliseltä vuodelta Toimintakertomuksesta tulee ilmetä edellisen vuoden toiminta, tapahtumat ja tapahtumien osallistujamäärät.

  • Jos hakija on saanut edellisenä vuonna kulttuuritoimelta kohdeavustusta, tulee mukaan liittää myös selostus tuetusta toiminnasta, arvio sen onnistumisesta sekä toteutuneet tulot ja menot.
  • Työryhmät, joilla on aiempaa toimintaa, liittävät mukaan selostuksen edellisen vuoden toiminnasta, sen tuloista ja menoista.

d) Yhdistyksen säännöt

  • Sääntöjä ei tarvitse toimittaa, mikäli ne on toimitettu kulttuuritoimeen aiemmin. Mahdollisista muutoksista sääntöihin tulee ilmoittaa.

Avustushakemukset tulee toimittaa osoitteella:

Hankasalmen kunta
Hyvinvointipalvelut
Keskustie 41
41520 Hankasalmi